www.neuero.se  

Webbshop »

Användarnamn:
Lösenord:

Sök: 

Kontaktuppgifter

info@neuero.se
tel: 0774-482880

neuero scandinavia
Neagri AB
Kämpelandet
SE-696 96 Zinkgruvan


 
start    produkter    montage o serviceåtagande    gdpr    om neuero    nyheter    

gdpr

Policy för personuppgiftsbehandling

Alla har hört talas om det och även vi kommer att behandla alla insamlade lagrade samt överförda personuppgifter med integritet.

Med personuppgifter menas alla uppgifter som kan identifera en person. Detta kan vara användarnamn, id nummer, person nummer eller lokalisering, dvs faktorer som är specifika för en fysisk person.

Vi hanterar i första hand uppgifter från våra kunder, så som:

-Namn, personnummer, organisationsnummer, kreditupplysningar, historiska inköp av specifika maskiner.
Ovanstående kan ingå i pågående affärer, tidigare affärsuppgörelser samt för identifiering av levererade maskiner.

-Våra insamlade personuppgifter kommer endast från direktkontakt med er kunder via tel, e-post, möten eller vår webbshop.

-Vi behandlar uppgifterna i samband med förberedelse för avtal, ingångna avtal samt hantering av leveranser, reklamationer och garantiärenden.

-Personuppgifter hanteras även i rekryteringsförfarande.

-Vid marknadsföring och direktreklam används insamlade personuppgifter.

Personuppgifterna lagars inte längre än det är relevant för syftet med behandlingen.
Gallring av uppgifterna sker löpande.

Vi kommer inte att delge de uppgifter vi har i våre register till någon annan part

Ni som gjort några transaktioner eller annat som ni känner inneburit att ni är registererade hos oss, kan när som helst kontakta oss för info om uppgifterna samt begära att dessa raderas.

Frågor och upplysningar kan ni få via nedanstående kontakt

Info@neuero.se

Neuero Scandinavia, Neagri AB
Kämpelandet
69696 Zinkgruvan

VD/Johan Sjöberg 
© copyright 2023 Neagri AB. Alla rättigheter förbehålles. www.bravomedia.se